K S P 
Kungsholms Strands PsykoterapiBehandling

-Klassisk psykoanalytisk psykoterapi
-Argentinsk anknuten psykoanalytisk psykoterapi
-Psykoterapeutisk eftervård för alkohol- och narkotikamissbrukare
-Jungianskt inriktad psykoterapi
-Existentiell psykoterapi
-Kristerapi och stödterapi med kognitiva inslag

Handledning

-Psykoterapeuter även under utbildning med psykodynamisk inriktning
-I psykosocialt behandlingsarbete för personal i miljöterapeutiskt arbete
-Utbildningshandledning i psykoterapi på Steg I och Steg II- nivå
-Vid projektering av öppenvårdsverksamheter som bedriver psykoterapi
-För behandlingspersonal som arbetar med alkohol- och narkotikamissbrukare
-Auktoriserad psykoterapihandledare (RPC) Examen vid S:t Lukas utbildningsinstitut.

Konsultation

-Individuell rådgivning inför val av terapiform
-Förmedling till lediga psykoterapeuter med olika inriktningar
-För utbildningar i psykoterapi och andra yrken inom den psykosociala sektorn

Behov

- Bristande självkänsla, ångest -och osäkerhet
- Känslor av meningslöshet -och tomhet
- Identitet, sexualitet -och självbild
- Depression -och nedstämdhet
- Separation -och skilsmässa
- Sorg, kris -och trauma
- BeroendeproblemOlav Strand
Leg. psykoterpeut
Auktoriserad lärare och handledare i psykoterapi enl. Psykoterapicntrum (PC)
Adress: Kungsholmsgatan 10, 1 tr nb
112 27 Stockholm
Tel. nr: 070-775 04 77
E-post: olav@psykoterapeuter.net

Copyright © | All Rights Reserved