K S P 
Kungsholms Strands Psykoterapi
K S P är en privat mottagning för människor som vill möta en legitimerad psykoterapeut i ett strikt konfidentiellt sammanhang.
Jag har arbetat inom kommun och landsting med vård och behandling sedan mitten av 1970-talet. Sedan 1988 har jag varit verksam som privatpraktiserande psykoterapeut och huvudsakligen arbetat med individualterapi.

Många människor vill pröva psykoterapi, men klarar inte kostnaderna och är hänvisade till Landstingets psykiatriska sektormottagningar för att få hjälp. Problemet är att kön ofta är väldigt lång och att man får vänta. Många människor lever redan under knappa ekonomiska omständigheter med stora psykiska påfrestningar. Ibland kan man få vänta i flera år för att anvisas en legitimerad psykoterapeut. I möjligaste mån har jag det förhållningssättet att jag försöka anpassa arvodets storlek efter patientens betalningsförmåga. Kanske kan det privata alternativet vara något för dig.

Du är välkommen att höra av dig, så får vi se om jag har möjlighet att hjälpa dig.Olav Strand
Leg. psykoterpeut
Auktoriserad lärare och handledare i psykoterapi  Psykoterapicentrum enl. (PC)
Adress:Kungsholmsgatan 10
112 27 Stockholm
Tel. nr: 070 - 775 04 77
E-post: olav@psykoterapeuter.net

Copyright © | All Rights Reserved