K S P 
Kungsholms Strands Psykoterapi
Organisationer/Institut

Vårdguiden
Rfsu-Frågor om sexualitet
Psykoterapi Centrum (PC)
Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI)
S:t Lukas utbildningsinstitut - Psykoterapi utbildningar
Kris-och traumacentrum
Barn-och ungdomspsykiatri
Kvinnofridslinjen
Mansjouen

Information om droger

(BE) Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende vid Socialförvaltningen i Stockholms stad

BeroendecentrumOlav Strand
Leg. psykoterpeut
Auktoriserad lärare och handledare i psykoterapi enl. Psykoterapiccentrum (PC)
Adress:Kungsholmsgatan 10, 1 tr
112 27  Stockholm
Tel. nr: 070 - 775 04 77
E-post: olav@psykoterapeuter.net

Copyright © | All Rights Reserved